Thomas a Kempis College

Thomas a Kempislaan 25 6822 LR Arnhem

Schoolfoto van Thomas a Kempis College

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor havo, atheneum en gymnasium+. We zetten ons in voor drie basisfuncties: goed onderwijs, een veilig klimaat en betrokken medewerkers.

Talent kan alleen volop tot bloei komen als de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld, de lesstof als betekenisvol wordt ervaren en er verantwoordelijkheid mag worden genomen voor het eigen leerproces.

Leerlingen die nieuwsgierig zijn en met een open houding in het leven staan, hebben meer plezier in het leren, leveren betere schoolprestaties, functioneren sociaal beter, zijn gelukkiger en succesvoller in hun loopbaan. Nieuwsgierigheid is bovendien de basis van wetenschap, kunst en cultuur. Wij vinden het prikkelen van nieuwsgierigheid bij de leerling dan ook van het allergrootste belang. Docenten en directie vervullen hierbij een voorbeeldrol, onder meer door een actieve belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen op leer- en werkgebied.

De nieuwsgierigheid en motivatie van een leerling worden sterk bepaald door de mate waarin hij de zin ziet van de inspanningen die van hem gevraagd worden. Leerlingen leren daarom de betekenis van de lesstof in een groter verband te plaatsen en te koppelen aan de eigen ervaring.

Medewerkers zorgen samen voor een leeromgeving waarin de leerling optimaal de verantwoordelijkheid voor zijn leerproces kan nemen en ontwikkelen. Alleen als de leerling dirigent wordt van zijn eigen leertraject, kan dit daadwerkelijk betekenisvol voor hem worden en kan zijn nieuwsgierigheid tot bloei komen. Hij moet in de gelegenheid zijn keuzes te maken. Mentoren en docenten ondersteunen de leerling hierbij.

Kenmerken van de school

 • Leren met ambitie
 • Keuzes, coaching, eigen regie
 • Betekenisvol
 • Verantwoordelijkheid
 • Nieuwsgierig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1535

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven