GSG Guido

Grensweg 2 6823 JH Arnhem

  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan worden de speerpunten voor onze scholengemeenschap beschreven. Eén daarvan is de leerlingenzorg. Ons uitgangspunt is  ‘de ander in alle bescheidenheid belangrijker te achten dan onszelf”. Dit geldt voor zowel de organisatiecultuur als het pedagogisch klimaat. Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers als verantwoordelijk christen. Dit is geen vrijblijvende zaak. De leerlingen en de medewerkers worden dan ook nadrukkelijk uitgedaagd tot deugdelijke en excellente resultaten. We gaan voor kwaliteit die hiermee in overeenstemming is.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het onderwijs draait het om de ontwikkeling van de  leerling. Dit betekent dat de school moet zorgen voor goed onderwijs aan de leerlingen. Goed onderwijs betekent ook goede zorg. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De school hoort een veilige omgeving te zijn waar leerlingen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn toegerust om als christen in de maatschappij te kunnen functioneren. Veel leerlingen hebben voldoende aan de basiszorg die door docenten en mentoren geboden wordt.

Als een leerling echter vastloopt, hoort er een breed, integraal zorgaanbod te zijn om leerling en ouders te ondersteunen. Wanneer de school niet in staat is om de juiste zorg voor een leerling te bieden neemt zij de verantwoordelijkheid voor het vinden van passend onderwijs.

In dit zorgplan wordt beschreven vanuit welke visie wordt gewerkt, op welke manier de zorg voor leerlingen wordt ingevuld en wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven