Veluws College Cortenbosch

Prinses Beatrixlaan 259 7312 DG Apeldoorn

  • In ons ICT-lab bedenk je zelf wat je gaat doen op het gebied van ICT, zoals apps bouwen. Dit kan tijdens een tussenuur of in je vrije tijd.
  • Wij beschikken over een mooi techniekplein, waar van alles is te leren op het gebied van techniek bij Produceren, Installeren en Energie.
  • Bij Zorg & Welzijn maak je kennis met allerlei beroepen in de zorg, horeca of op het gebied van beauty.
  • Geïnteresseerd in cijfers en geld,  webdesign of een eigen bedrijf. Bij E&O leren wij je wat daar allemaal bij komt kijken.
  • Vind jij het leuk om veel te sporten of bezig te zijn met computer? Of sta jij het liefst op het podium? Kies dan 1 van onze PlusVakken.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De havo/vwo resultaten worden voor 100% veroorzaakt worden door afstroom vanuit andere VO-scholen waar deze leerlingen hun basisschooladvies niet hebben kunnen waarmaken en vervolgens bij ons zijn ingestroomd op mavo of kader niveau. 
Ook de gegevens van de mavo worden negatief beïnvloed door instroom vanuit andere VO-scholen van leerlingen met een oorspronkelijk mavo- advies. Leerlingen die het op andere scholen niet hebben kunnen waarmaken helaas.  

Onze eigen onderbouw rendement in de afgelopen drie jaar ligt op 109%. Dit betekent dat wij gemiddeld leerlingen naar een hoger niveau brengen vanuit het oorspronkelijke basisschooladvies.  

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het vmbo bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie op het mbo of de havo. Mavo-leerlingen op het VC Cortenbosch die na het vmbo een havo-diploma willen halen, kunnen onder bepaalde voorwaarden geplaatst worden in het doorstroomprogramma Havo. In deze klas krijgen zij extra les in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast krijgen zij extra les in studievaardigheden die belangrijk zijn op de havo, zoals zelfstandig werken. We hebben korte lijnen met het Veluws College Walterbosch en zorgen ervoor dat leerlingen na het behalen van hun diploma succesvol verder kunnen op de havo!

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven