Veluws College Cortenbosch

Prinses Beatrixlaan 259 7312 DG Apeldoorn

  • In ons ICT-lab bedenk je zelf wat je gaat doen op het gebied van ICT, zoals apps bouwen. Dit kan tijdens een tussenuur of in je vrije tijd.
  • Wij beschikken over een mooi techniekplein, waar van alles is te leren op het gebied van techniek bij Produceren, Installeren en Energie.
  • Bij Zorg & Welzijn maak je kennis met allerlei beroepen in de zorg, horeca of op het gebied van beauty.
  • Ge├»nteresseerd in cijfers en geld,  webdesign of een eigen bedrijf. Bij E&O leren wij je wat daar allemaal bij komt kijken.
  • Vind jij het leuk om veel te sporten of bezig te zijn met computer? Of sta jij het liefst op het podium? Kies dan 1 van onze PlusVakken.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Leerlingen kunnen op Veluws College Cortenbosch terecht voor de volgende profielen:

  • Zorg & Welzijn
  • Economie & Ondernemen
  • Productie, Installatie en Energie (Techniek)

Binnen het profiel volgen leerlingen naast de verplichte vakken ook enkele keuzevakken, die passen bij hun belangstelling en ambitie. De leerling mag ook een keuzevak uit een ander profiel kiezen om zich zo breder te oriënteren op de verschillende beroepen. Denk bijvoorbeeld aan vakken op het gebied van sport, design, robotica of ondernemerschap.

Voor alle profielen geldt niet alleen dat de praktijk wordt nagebootst, maar ook dat leerlingen in de bovenbouw stage lopen bij verschillende aan het profiel gerelateerde bedrijven of instellingen. Daarnaast verzorgen bedrijven bij ons ook praktijklessen zodat leerlingen alvast een beeld krijgen en werken wij samen met het MBO.

Klik hieronder als je alvast een kijkje wilt nemen hoe de toekomst eruit gaat zien na het kiezen van een van de profielen van Veluws College Cortenbosch:

Klaar voor het echte werk, laat de toekomst maar komen!

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het college van bestuur heeft voor de Veluwse Onderwijsgroep het strategisch beleidsplan 2014 – 2018 'Waarde geef je door' opgesteld. Voor het Veluws College (en de andere VO-scholen) is een vertaalslag gemaakt richting een stichtingsplan voor 2015-2019. Op basis hiervan wordt er jaarlijks een vestigingsplan geschreven.

De speerpunten uit het vestigingsplan van het Veluws College Cortenbosch zijn:

• een helder onderwijskundig kader voor alle vestigingen
• onderwijsvernieuwing via ICT-beleid
• ontwikkeling van een ‘doorlopende leerlijn’ in de schoolloopbaan van de leerlingen
• afstemming tussen de afzonderlijke vestigingen
• verdere verhoging van de rendementscijfers (vooral in de bovenbouw)
• extra aandacht voor taal en rekenen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of leren plannen. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven