Veluws College Walterbosch

Waltersingel 130 7314 NX Apeldoorn

 • Alle brugklasleerlingen maken kennis met het Technasium. Hier gaan leerlingen aan de slag met technische opdrachten voor bedrijven.
 • Alle havo/atheneum-brugklasleerlingen krijgen de plusvakken 'podium' en 'nieuwe media'.
 • Alle VWO-leerlingen starten dit schooljaar met VWO Erasmus, waarin gewerkt wordt met een individueel programma onder begeleiding v/e coach.
 • Het Veluws College is een officiĆ«le Topsport Talentschool. Het is de enige Topsport Talentschool in de regio.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Aan het einde van klas 3 kiezen leerlingen één van de volgende profielen:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het college van bestuur heeft voor de Veluwse Onderwijsgroep het strategisch beleidsplan 2015 – 2019 opgesteld.

De speerpunten uit het vestigingsplan zijn:

 • een helder onderwijskundig kader voor alle vestigingen
 • onderwijsvernieuwing via ICT-beleid
 • ontwikkeling van een ‘doorlopende leerlijn’ in de schoolloopbaan van de leerlingen
 • afstemming tussen de afzonderlijke vestigingen
 • verdere verhoging van de rendementscijfers (vooral in de bovenbouw)
 • extra aandacht voor taal en rekenen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of leren plannen. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven