Obadjaschool voor VSO Apeldoorn

Anklaarseweg 71 7316 MB Apeldoorn

Schoolfoto van Obadjaschool voor VSO Apeldoorn

In het kort

Toelichting van de school

Op deze site leest u het een en ander over de VSO afdeling van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap te Apeldoorn. Wij hebben als doel onderwijs op maat te geven aan onze leerlingen, waar bij we rekening houden met hun individuele omstandigheden. Ons streven is, om waar mogelijk, onze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan ook meerdere lessen te laten volgen in het reguliere onderwijs dat binnen de Fruytier gegeven wordt. Om teleurstellingen te voorkomen wordt dit zorgvuldig en gefaseerd opgebouwd. 

Daarbij is het ons doel om zoveel mogelijk leerlingen op te leiden voor een diploma voortgezet onderwijs.

Kenmerken van de school

  • Reformatorisch
  • Individuele maattrajecten
  • Geen jaarlaagsysteem
  • Uitstroomprofiel v.o.
  • In symbiose met Fruytier s.g.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in de schooljaren 2013-2014 tot en met 2019-2020 schommelt tussen de 105 en 125.

Tot 2018 zagen we steeds een lichte stijging.

De verwachting is dat het aantal leerlingen stabiliseert. Dit als gevolg van de realisatie van een Tussenvoorziening i.s.m. met de Jacobus Fruytier. In deze school zijn wij ook gehuisvest en met deze school hebben wij een symbiose-overeenkomst.

Doorgaans zijn er 3 onderbouwklassen, 2 tweede klassen en 2 middenbouwklassen en 4 bovenbouwklassen. De klassen hebben, afgestemd op de problematiek en samenstelling van de klassen, een verschillend aantal leerlingen. Er zijn totaal 11 klassen.

De groepsgrootte ligt tussen de 7 en 13 leerlingen, afhankelijk van de zorgvraag van onze leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?