Christelijke Praktijkschool De Boog

Buizerdweg 17 7331 JD Apeldoorn

Schoolfoto van Christelijke Praktijkschool De Boog

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Uit de resultaten blijkt dat onze leerlingen de veiligheid op school heel hoog waarderen.

Hier zijn wij heel trots op. Veiligheid is één van onze speerpunten en daar sturen we dan ook actief op.

Verder hebben wij als praktijkschool de opdracht om leerlingen toe te leiden naar een passende plek in de maatschappij. Hiervoor zijn stages heel belangrijk. Tot ons plezier waarderen onze leerlingen ook de stages heel hoog.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,7
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,5

Terug naar boven