De Heemgaard

Heemradenlaan 125 7329 BZ Apeldoorn

 • Op De Heemgaard kiezen leerlingen voor één van de volgende plusroutes: Kunst & Cultuur, Natuur & Techniek of Sport & Bewegen.
 • Leerlingen uit de brugklas kunnen kiezen voor het Entreprenasium. Zij gaan aan de slag met hun eigen leerdoelen.
 • Schoolfoto van De Heemgaard

In het kort

Toelichting van de school

De Heemgaard is een scholengemeenschap voor atheneum, havo, mavo en de internationale schakelklas. We streven ernaar om de leerlingen zich te laten ontplooien naar hun talenten en hen uit te dagen om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Dit doen we door de leerlingen veel keuzes aan te bieden, het beste uit zichzelf te halen en waar nodig te ondersteunen bij eventuele achterstanden. In de onderbouw kiezen de leerlingen een plusroute (Sport en bewegen; Kunst en cultuur; Natuur en techniek of Entreprenasium). We bieden Cambridge English in het atheneum aan en Businessschool in de bovenbouw van het atheneum en de havo. De kunstvakken muziek en beeldende vorming (handvaardigheid/tekenen) zijn examenvakken in alle afdelingen.

Kenmerken van de school

 • Protestants-Christelijk
 • Aandacht en contact
 • Actief lerend
 • Helder en duidelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1374

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven