Koninklijke Scholen Gemeenschap

Jhr Mr G W Molleruslaan 42 7316 AW Apeldoorn

  • Schoolfoto van Koninklijke Scholen Gemeenschap
  • Schoolfoto van Koninklijke Scholen Gemeenschap
  • Schoolfoto van Koninklijke Scholen Gemeenschap
  • Schoolfoto van Koninklijke Scholen Gemeenschap
  • Schoolfoto van Koninklijke Scholen Gemeenschap

Profielkeuze

Toelichting van de school

In leerjaar 3 maken de havo- en (t)vwo-leerlingen een profielkeuze. Veel havoleerlingen kiezen voor het profiel economie & maatschappij (E&M). Van de (t)vwo-leerlingen kiest het grootste deel voor het profiel economie & maatschappij (E&M). Daarnaast kiezen veel leerlingen voor natuur & gezondheid (N&G) en natuur & techniek (N&T).   

De leerlingen van vmbo-tl kiezen tussen de sectoren economie, techniek, landbouw en zorg & welzijn. Ze stellen zelf een vakkenpakket samen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De basis op orde. In iedere les is zichtbaar wat de leerling heeft geleerd. De leraren werken volgens de rollen van de vijf rollen van de leraar en de principes van formatief leren en Content and Language Integrated Learning (CLIL).   Resultaten. Alle afdelingen scoren op alle indicatoren van de opbrengstenkaart voldoende.   Thematisch onderwijs. Er ligt een mooi en uitdagend onderwijsprogramma in de onderbouw, waarmee de school zich in positieve zin onderscheidt in Apeldoorn.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In bijgevoegd begeleidingsplan kunt u lezen op welke wijze de leerlingenĀ binnen de KSG zo goed mogelijk begeleid worden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven