Praktijkschool Apeldoorn

Fabianusstraat 2 7333 BM Apeldoorn

  • Schoolfoto van Praktijkschool Apeldoorn
  • Schoolfoto van Praktijkschool Apeldoorn
  • Schoolfoto van Praktijkschool Apeldoorn
  • Schoolfoto van Praktijkschool Apeldoorn

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Deze indicator is niet gemaakt voor het praktijkonderwijs. Leerlingen die bij ons instromen in het eerste leerjaar komen bijna altijd met het advies 'praktijkonderwijs' van de basisschool binnen. Leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan, krijgen een toelaatbaarheidsverklaring, omdat ze voldoen aan de criteria voor het praktijkonderwijs. Er is geen sprake van afstroom naar 'onder het niveau' of 'boven' niveau. Wel stimuleren we leerlingen voor wie dat mogelijk is, om verder te leren binnen het MBO. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Vanaf het tweede leerjaar wordt leerlingen een maximale keuzemogelijkheid geboden in het vinden van praktijkscholing die kan combineren met de stage die elke leerling gaat doen; het leren werken. Deze gerichtheid op beroepsgerichte scholing en het eigenaarschap van de leerling voor de eigen leerroute leidt tot het behalen van een hoog aantal aan erkende kwalificaties en (branche-)certificaten. Leerlingen staan daarmee sterker in de arbeidsmarkt.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Toeleiding naar werk is de hoofddoelstelling. De combinatie werk en leren wordt uitgedaagd en gestimuleerd in samenwerking met brancheorganisaties en MBO.  
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

 

Terug naar boven