Praktijkschool Apeldoorn

Fabianusstraat 2 7333 BM Apeldoorn

  • Schoolfoto van Praktijkschool Apeldoorn
  • Schoolfoto van Praktijkschool Apeldoorn
  • Schoolfoto van Praktijkschool Apeldoorn
  • Schoolfoto van Praktijkschool Apeldoorn

Het schoolplan

Toelichting van de school

Voor de nieuwe periode 2019-2023 heeft de school haar visie herijkt en kijkt met een frisse blik naar de toekomst. In een snel veranderende omgeving en bij regelmatig veranderende eisen zal een school voor praktijkonderwijs als geen ander moeten laten zien hierop te kunnen anticiperen. De koers van de school blijft het verdiepen, uitbouwen en verantwoorden van de individuele leerroute van leerlingen om hen maximaal voor te bereiden op wat de maatschappij van hen vraagt. In de bijlagen treft u de opzet van ons onderwijsprogramma aan. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Al onze leerlingen hebben een specifieke hulpvraag. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft hoe deze leerlingen door de school worden ondersteund, de zogenaamde basisondersteuning.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven