De Heemgaard

Heemradenlaan 125 7329 BZ Apeldoorn

  • Op De Heemgaard kiezen leerlingen voor één van de volgende plusroutes: Kunst & Cultuur, Natuur & Techniek of Sport & Bewegen.
  • Leerlingen uit de brugklas kunnen kiezen voor het Entreprenasium. Zij gaan aan de slag met hun eigen leerdoelen.
  • Schoolfoto van De Heemgaard

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Als school vinden wij het belangrijk om te weten hoe er gedacht wordt over zaken die de school betreffen. Op De Heemgaard heeft de commissie kwaliteitszorg de taak om de kwaliteit van de school te toetsen. Zij doet dit door enquêtes die zij onder verschillende doelgroepen afneemt. Eén van die enquêtes wordt regelmatig onder leerlingen uitgezet en daarna geanalyseerd. Om tot een goede analyse te komen, maken we een vergelijking met de resultaten van andere scholen. Daarnaast kunnen wij een trend aanwijzen, als een enquête al eens eerder is afgenomen en geanalyseerd. De uitkomsten worden gepubliceerd in het Infobulletin naar de ouders en de leerlingen. Zowel goede resultaten als verbeterpunten worden onder de aandacht van de directie gebracht. De directie kiest vervolgens een aantal speerpunten en draagt er zorg voor dat er concrete doelen gesteld worden.

In het voorjaar van 2020 is er een enquête uitgezet onder de leerlingen uit de eerste en de derde klassen van de Heemgaard. De resultaten vindt u hieronder en op onze website. Binnen de marges scoort De Heemgaard op bijna alle domeinen een gemiddelde waardering. De waardering is op een andere manier dan voorgaande jaren tot stand gekomen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Heemgaard hecht veel waarde aan veiligheid en is ook tevreden over hoe de leerlingen en ouders de school ervaren op dit gebied.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Als school vinden wij het belangrijk om te weten hoe er gedacht wordt over zaken die de school betreffen. Op De Heemgaard heeft de commissie kwaliteitszorg de taak om de kwaliteit van de school te toetsen. Zij doet dit door enquêtes die zij onder verschillende doelgroepen afneemt. Eén van die enquêtes wordt regelmatig onder ouders uitgezet en daarna geanalyseerd. Om tot een goede analyse te komen, maken we een vergelijking met de resultaten van andere scholen. Daarnaast kunnen wij een trend aanwijzen, als een enquête al eens eerder is afgenomen en geanalyseerd. De uitkomsten worden gepubliceerd in het Infobulletin naar de ouders en de leerlingen. Zowel goede resultaten als verbeterpunten worden onder de aandacht van de directie gebracht. De directie kiest vervolgens een aantal speerpunten en draagt er zorg voor dat er concrete doelen gesteld worden. 

In het voorjaar van 2020 is er een enquête uitgezet onder 454 ouders uit de eerste en derde klassen van de Heemgaard. Er is door 184 ouders (41%) gereageerd. We kunnen daarom spreken van een betrouwbaar resultaat. Hieronder vindt u de uitkomsten van de enquête. De uitkomsten zijn op alle domeinen binnen de marges vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven