De Heemgaard

Heemradenlaan 125 7329 BZ Apeldoorn

 • Op De Heemgaard kiezen leerlingen voor één van de volgende plusroutes: Kunst & Cultuur, Natuur & Techniek of Sport & Bewegen.
 • Leerlingen uit de brugklas kunnen kiezen voor het Entreprenasium. Zij gaan aan de slag met hun eigen leerdoelen.
 • Schoolfoto van De Heemgaard

Profielkeuze

Toelichting van de school

De leerling staat centraal in zijn keuze voor de profielen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de juiste keuze zijn er:

 • (digitale) programma's voor leerlingen (en ouders)
 • gesprekken met leerlingen en ouders
 • individuele begeleiding van de decaan
 • adviezen van de vakdocenten

De profielen (Mavo) die De Heemgaard aanbiedt zijn:

 • economie
 • zorg en welzijn
 • landbouw (groen)
 • techniek

De profielen (Havo/Atheneum) die De Heemgaard aanbiedt zijn:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en gezondheid
 • natuur en techniek

In het schooljaar 2014-2015 is De Heemgaard gestart met het Entreprenasium voor leerlingen in de atheneum en atheneum/havo brugklassen. Leerlingen, die meer zelfstandigheid aankunnen, krijgen meer vrijheid in het rooster om aandacht te besteden aan onderwerpen, die hen interesseren. Vanaf schooljaar 2020-2021 kunnen alle brugklassen kiezen voor het Entreprenasium.

In havo 3 krijgen de leerlingen in de laatste periode les in het profiel, dat ze in de bovenbouw kiezen. Vier vakken sluiten ze eerder af en krijgen meer lessen in de profielvakken.


De Heemgaard biedt op school tegen betaling huiswerkbegeleiding aan leerlingen aan.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

 Op De Heemgaard kennen we drie kernwaarden:

 • persoonlijke aandacht en contact: De Heemgaard ontmoet!
 • actief lerend: een samenspel tussen leerling en docent: De Heemgaard daagt uit!
 • helder en duidelijk: weten waar je aan toe bent: De Heemgaard communiceert!

In de bijlage vindt u het schoolplan voor het periode 2016-2020. In de tweede bijlage leest u wat de ambities zijn van de onderwijsstichting.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Eén van de kernwaarden van De Heemgaard is persoonlijke aandacht en contact. Goede begeleiding van leerlingen vinden we daarom belangrijk. Leerlingen voelen zich gekend en gezien in de school. De Heemgaard heeft veel ervaring in de begeleiding bij dyslexie en dyscalculie.
 

Overzicht extra begeleiding:

Remediale begeleiding

 • dyslexie
 • dyscalculie
 • motorisch
 • studievaardigheid
 • leesvaardigheid
 • sociaal emotionele begelding door leerlingbegeleiders
 

Ondersteuningsteam 
Overleg tussen interne en externe deskundigen onder leiding van de ondersteuningscoördinator over leerlingen die een multidisciplinaire aanpak nodig hebben.

Huiswerkklas
Bijles door bovenbouwleerlingen
Vertrouwenspersonen
Huiswerkbegeleiding

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven