De Heemgaard

Heemradenlaan 125 7329 BZ Apeldoorn

 • Op De Heemgaard kiezen leerlingen voor één van de volgende plusroutes: Kunst & Cultuur, Natuur & Techniek of Sport & Bewegen.
 • Leerlingen uit de brugklas kunnen kiezen voor het Entreprenasium. Zij gaan aan de slag met hun eigen leerdoelen.
 • Schoolfoto van De Heemgaard

In het kort

Toelichting van de school

Onze visie op onderwijs
"Samen in beweging"
 
Onze doelstelling:
"We willen, geïnspireerd door de Bijbel, als school een gemeenschap zijn waarin we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en elkaar. In deze gemeenschap staan leren en ontwikkeling centraal. We ondersteunen leerlingen in hun ontwikkeling in kennis, vaardigheden en kritische zin, zodat zij als bewust en zelfstandig kiezende mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Kenmerken van de school

 • Protestants-Christelijk
 • Aandacht en contact
 • Actief lerend
 • Helder en duidelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

 1. Doe-middag Latijn en Entreprenasium

  Meer informatie

 2. Doe-middag Natuur en Techniek

  Meer informatie

 3. Voorlichtingsavond groep 8 en ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Heemgaard kent verschillende brugklassen:

 • Atheneum (met Latijn)
 • Atheneum
 • Atheneum/Havo
 • Tohavo (Havo/Mavo)
 • Mavo
 • ISK (Internationale schakelklas - in de tabel 'uitsplitsing eerste leerjaren' terug te vinden bij 'vmbo-b en vmbo-k')

 De Heemgaard kent ook een instroom in andere leerjaren, met name in Havo 4:

 • Intern (vanuit de eigen Mavo)
 • Extern (van andere scholen, voornamelijk uit Mavo/VMBO- TL)

Er is een aannamebeleid waarbij we uitgaan van reële kansen voor de leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1193

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven