Het Amsterdams Lyceum

Valeriusplein 15 1075 BJ Amsterdam

Schoolfoto van Het Amsterdams Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

In het huidige schooljaar (2015-2016) volgt 58% van  de leerlingen in het zesde jaar een natuurprofiel.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is een intern planningsdocument waarin de middellange termijn visie op de ontwikkeling van de school wordt beschreven. Het is bedoeld als basis voor de discussie binnen de school over het beleid en vormt als zodanig een stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren.

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er zijn op Het Amsterdams Lyceum vele vormen van leerlingbegeleiding, variërend van het inloopspreekuur voor studiehulp tot hulp bij persoonlijke problemen en van extra les bij taal- en rekenproblemen tot advies bij de keuze van examenprofiel. Doel van de leerlingbegeleiding is in het algemeen de leerlingen zelfstandiger en weerbaarder te maken, zowel in hun attitude naar het schoolwerk als sociaal-maatschappelijk. Zowel in onder- als bovenbouw staat daarbij de mentorgroep centraal. Die vormt de thuisbasis van de leerlingen en moet zorgen voor een gevoel van veiligheid. De mentor is naast studiebegeleider vooral de vertrouwenspersoon van de leerling voor onder andere de sociaal-emotionele aspecten van het schoolleven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven