Het Amsterdams Lyceum

Valeriusplein 15 1075 BJ Amsterdam

Schoolfoto van Het Amsterdams Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

Het Amsterdams Lyceum biedt categoraal VWO (gymnasium en atheneum). In combinatie daarmee heeft de school ook drie versterkte taal opleidingen (Fast Lane English, Trayecto Español en Corso Italiano).

Het Amsterdams Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag.

           

Ons doel is de leerlingen een zodanige ontwikkeling te laten doormaken dat zij na het behalen van een waardevol diploma optimaal kunnen deelnemen aan vervolgonderwijs en goed kunnen functioneren in de maatschappij. De school biedt een breed onderwijspakket en daagt de leerlingen daarnaast uit via vele activiteiten buiten de reguliere lessen hun talenten volop te ontplooien.

 

Een prettige werksituatie voor leerlingen is voor het onderwijsleerproces een noodzakelijke voorwaarde. Wij streven dus voortdurend naar een ordelijk en veilig schoolklimaat.

 

Kenmerken van de school

  • Algemeen bijzonder
  • Gymnasium en Atheneum
  • Versterkte Talen
  • Aandacht voor Bèta
  • Veel extra activiteiten

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bovenbouw

  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1079

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven