IVKO - Leren van Kunst

Rustenburgerstraat 15 1074 EP Amsterdam

  • Schoolfoto van IVKO - Leren van Kunst
  • Schoolfoto van IVKO - Leren van Kunst
  • Schoolfoto van IVKO - Leren van Kunst

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het IVKO is er trots op dat de school als veilig wordt ervaren en dat leerlingen de sfeer op school als heel prettig ervaren. De school is klein en overzichtelijk, wat de ervaren veiligheid ten goede komt. De omgangsvormen tussen docenten en leerlingen zijn informeel. Iedere groep heeft een groepsmentor; iedere leerling een individuele mentor. Pestgedrag wordt snel opgepakt. Er zijn anti pestworkshops in 1ste en 2de jaar. De schoolleiding is actief betrokken bij het anti-pestbeleid. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het tevredenheidscijfer van de ouders ligt structureel op of boven de benchmark. 
In schooljaar 2022/2023 geven de ouders ons gemiddeld een 8,0. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven