IVKO - Leren van Kunst

Rustenburgerstraat 15 1074 EP Amsterdam

  • Schoolfoto van IVKO - Leren van Kunst
  • Schoolfoto van IVKO - Leren van Kunst
  • Schoolfoto van IVKO - Leren van Kunst

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wij kunnen leerlingen plaatsen met een vmbo-t, vmbo-t/havo, havo of havo/vwo-advies. Wij zijn een echte kansenschool: veel leerlingen met een mavo/havo-advies halen bij ons in 5 jaar een havo-diploma. Daar zijn we trots op!

Het IVKO doet mee met de matching, maar heeft als een van de drie vakscholen in Amsterdam een extra intake waar toekomstige leerlingen verplicht aan deel moeten nemen. De intake is een wederzijdse kennismaking die plaats vindt in januari of februari. Alleen leerlingen die door het IVKO na de intake op 'plaatsbaar' zijn kunnen het IVKO op hun voorkeurslijst zetten. Vervolgens vindt dan de matching plaats. 

Het IVKO heeft een DAMU-status. De DAMU-status geeft ons de mogelijkheid om toptalent in dans en muziek de ruimte en tijd te geven hun talenten te ontplooien. Deelnemen aan de intake is ook voor DAMU-leerlingen verplicht. De DAMU-leerling heeft op het IVKO een aparte positie in de loting en matching. Meer informatie: kernprocedure Amsterdam. Voor vragen neem contact op met Maureen Gefken (m.gefken@msa.nl).

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage van de mavo-leerlingen op het IVKO ligt boven het landelijk gemiddeld. Het slagingspercentage van de havo-leerlingen ligt rond het landelijk gemiddelde, wat bijzonder is gegeven het grote aantal leerlingen dat boven het niveau van het basisschooladvies de havo volgt op het IVKO. 

Het IVKO streeft er natuurlijk naar om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Dat doen we door gericht examenresultaten te analyseren om ervan te leren, lessen te observeren en te evalueren. Belangrijk is ook dat onze mentoren veel tijd steken in het monitoren van de resultaten van de leerlingen en waar nodig met hen actieplannen maken om te komen tot verbetering van resultaten. 


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers van de mavo-leerlingen van het IVKO zijn zo rond het landelijk gemiddelde. De examencijfers van de havo-leerlingen zijn net daar onder. Het streven is om op het landelijk gemiddelde te scoren. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat de IVKO-leerlingen veel tijd besteden aan kunstonderwijs en minder tijd besteden aan de reguliere vakken. Een score op het landelijk gemiddelde is voor ons dus een mooie ambitie. Het gemiddeld CE-cijfer ligt op de mavo ruim boven de norm voor het driejaarsgemiddelde van de Onderwijsinspectie. Op de havo ligt het er echter net onder. Het docententeam van het IVKO besteedt dan ook veel aandacht aan het analyseren van de examenresultaten om ervan te leren voor het volgende schooljaar
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven