IVKO - Leren van Kunst

Rustenburgerstraat 15 1074 EP Amsterdam

Schoolfoto van IVKO - Leren van Kunst

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het IVKO biedt mavo-leerlingen de keuze uit de vier profielen Techniek, Zorg en Welzijn, Landbouw en Economie. Op de havo bieden wij twee profielen aan: Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. De schoolleiding van het IVKO is voornemens ook het NG-profiel te starten in de komende schoolplanperiode (2021-2025) en is daarover in gesprek met de MR.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt op basis van het schoolplan een school ontwikkelplan gemaakt. Zo worden in vier jaar tijd stap voor stap de plannen en doelen uit het Schoolplan 2016 -2020 gerealiseerd.
Elk schooljaar worden de doelen uit het schoolplan geëvalueerd en wordt het schoolplan, indien nodig, geactualiseerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het IVKO biedt de basisondersteuning zoals gedefinieerd in Amsterdam. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven