Orion College Drostenburg

Drostenburg 5 B 1102 AM Amsterdam

  • Diploma uitreiking
  • Schoolfoto van Orion College Drostenburg

In het kort

Toelichting van de school

Orion College Drostenburg is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 20 jaar die een extra ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van langdurige ziekte, lichamelijke beperking en/of internaliserende gedragsproblematiek. Orion College Drostenburg streeft ernaar om alle leerlingen een goede plek in de maatschappij te bieden en richt zich daarom op het stimuleren van welzijn in werken, wonen en vrije tijd. Door de structuur van de school zoveel mogelijk af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen streeft Orion College Drostenburg ernaar zoveel mogelijk leerlingen met een goed en passend toekomstperspectief te laten uitstromen. Welke ondersteuning de school hierbij biedt kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel of in de schoolgids. 

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Maatwerk
  • Plezier

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Orion College Drostenburg, onderdeel van Stichting Orion, is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school telt ongeveer 250 leerlingen in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar oud. Orion College Drostenburg biedt onderwijs aan langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en/of leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek. Deze problematiek is verweven met ontwikkelingsachterstanden op cognitief-, sociaal-emotioneel, lichamelijk/motorisch gebied.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?