Orion College Zuidoost

Bijlmerdreef 1289-2 1103 TVAmsterdam Amsterdam

Schoolfoto van Orion College Zuidoost

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs

Het Orion College Zuidoost is gevestigd aan de Bijlmerdreef. In het CEC gebouw. Tegenover het metrostation Ganzenhoef. Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die moeilijk tot zeer moeilijk leren.Het onderwijs is praktijkgericht en bereidt de leerlingen voor op arbeid. Sommige leerlingen stromen uit naar betaald werk, andere in arbeidsmatige dagbesteding en weer andere leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs. Leerlingen kunnen van 12 tot 20 jaar bij ons terecht.

Voor welke leerlingen

Al onze leerlingen hebben moeite met leren. Veel leerlingen hebben daarnaast problemen in werkhouding, gedrag of met de sociale vaardigheden. Grofweg hebben onze leerlingen een IQ tussen de 50 en 75.Van start naar uitstroom

Leerlingen van 12 tot 14 jaar beginnen in de onderbouw. Bij de start bij ons op school wordt er een instroom-assessment afgenomen. De leerlingen krijgen de algemene basisvakken aangeboden. Verder krijgen ze praktijkvakken gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid.De leerlingen van 14 tot 16 jaar zitten in de middenbouw. Bij aanvang van de middenbouw wordt er een doorstroom-assessment afgenomen. Ook hier krijgen de leerlingen de algemene basisvakken aangeboden. Daarnaast volgen ze praktijkvakken gericht op certificering en beroepskeuze en lopen ze groepsstages.De leerlingen van 16 tot 20 jaar zitten in de bovenbouw. Op 19-jarige leeftijd vindt er een uitstroom-assessment plaats. De nadruk ligt op de praktijkvakken en stages. De leerlingen kiezen een of meerdere praktijkrichtingen waarin zij mogelijk aan het werk willen en behalen hiervoor landelijk erkende branchecertificaten en diploma’s. Daarnaast volgen de leerlingen algemene basisvakken.

Kenmerken van de school

  • Ruim zorgaanbod
  • Competentieontwikkeling
  • Prikkelend en uitdagend
  • Maatschappelijke leerdoelen
  • Toe leiden tot de arbeidsmarkt

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven