Huygens College

Tweede Constantijn Huygensstraat 31 1054 NN Amsterdam

  • Fotobewerking in Photoshop
  • MVI voor leerjaar 1 en 2
  • Leren door te doen!
  • We hebben ook een kunstklas!
  • We hebben ook een sportklas!

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit de tevredenheidsenquête onder leerlingen is gebleken dat:

  • de leerlingen heel tevreden zijn over hun mentor,
  • leerlingen zich veilig voelen op school,
  • de leraren je helpen om je best te doen op school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn zeer tevreden over de mentor van hun kind en kunnen gemakkelijk contact krijgen met de school. Zij vinden dat ze goed worden geïnformeerd over de vorderingen van hun kind.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven