ABC Noorderlicht

Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam

  • Schoolfoto van ABC Noorderlicht
  • Schoolfoto van ABC Noorderlicht
  • Schoolfoto van ABC Noorderlicht

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wij proberen jou zo goed mogelijk te begeleiden om het diploma te halen dat het beste bij jou past. Dit doen wij door klassen van gemiddeld 16 leerlingen, extra aandacht voor taal/rekenen en passende hulp waar nodig.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectie-oordeel leverde een positief oordeel op. Dat wil niet zeggen dat wij stil zijn gaan zitten. We zetten groot in op onderwijsvernieuwing en taal- en rekenbeleid.

Terug naar boven