ABC Noorderlicht

Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam

  • Schoolfoto van ABC Noorderlicht
  • Schoolfoto van ABC Noorderlicht
  • Schoolfoto van ABC Noorderlicht

Profielkeuze

Toelichting van de school

Alle sectoren en niveaus sluiten goed aan op de verwante MBO opleidingen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is door de medezeggenschapsraad vastgesteld. Dit document zal de komende jaren de leidraad zijn voor het uitvoeren van ons nieuwe schoolbeleid. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het zorgplan is een levend document. In dat plan wordt onze hele zorg- en begeleidingsstructuur beschreven. Elk jaar wordt het document geëvalueerd en aangepast.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven