ABC Noorderlicht

Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam

 • Schoolfoto van ABC Noorderlicht
 • Schoolfoto van ABC Noorderlicht
 • Schoolfoto van ABC Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

Goed zijn in wat je doet! Doen waarin je goed bent!

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht wil een stevige basis leggen van kennis, inzicht en vaardigheden waarmee leerlingen een succesvolle aansluiting vinden bij een vervolgopleiding of beroep. Daarnaast vinden wij begeleiding in de vorming tot sociale, kritische en zelfstandige mensen heel belangrijk.

De school besteedt veel aandacht aan achterstanden in taal en rekenen of anderszins. De hiaten worden opgevuld door leerlingen op een enthousiaste manier kennis en vaardigheden bij te brengen die aansluiten bij hun belevingswereld. De school biedt hen daarvoor een omgeving met veiligheid en structuur. Door naast kennisoverdracht te werken aan betekenisvol onderwijs waarbinnen de leerling zijn of haar kwaliteiten kan laten zien en ontwikkelen, wordt de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroot.

Met betekenisvol wordt bedoeld dat er een duidelijke Leerloopbaan- en Begeleidingslijn zichtbaar is van leerjaar één tot en met de doorstroom naar het vervolgonderwijs.

Onze school ligt centraal en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Met onze website www.abcnoorderlicht.nl informeren we ouders, leerlingen en andere belangstellenden over de doelstellingen van onze school.

Kenmerken van de school

 • Vernieuwend onderwijs
 • Goede ondersteuning
 • Sportieve en gezonde school
 • Veilige school
 • Modern gebouw

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven