College De Meer

Radioweg 56 1098 NJ Amsterdam

Schoolfoto van College De Meer

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Veel van onze leerlingen stromen veel hoger uit dan de basisschool heeft geadviseerd. Wij halen het beste uit onze leerlingen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

College De Meer behoort sinds schooljaar 2013-2014 weer tot de beste 10 % VMBO-scholen van Amsterdam (zie examengegevens 2013-2014). Het slagingspercentage is al jaren gemiddeld ca. 97%. In schooljaar 2013-2014 waren alle leerlingen van onze TL met hoge resultaten geslaagd!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 5 maart is College De Meer bezocht door de Inspectie van het Onderwijs en heeft een voldoende gekregen. De onderwijsresultaten zijn zelfs met een goed beoordeeld. De inspectie merkte daarbij op dat er weinig VO-scholen zijn die een goed krijgen op dit onderdeel. Wij zijn enorm trots op ons docententeam!

Terug naar boven