College De Meer

Radioweg 56 1098 NJ Amsterdam

Schoolfoto van College De Meer

In het kort

Toelichting van de school

College De Meer is een interconfessionele school voor VMBO in de Watergraafsmeer. De school maakt deel uit van de VO groep Amsterdam en Zaanstad: ZAAM. Het is een school die jongeren de beste toekomstmogelijkheden in de huidige samenleving biedt. Zij helpt de leerlingen hun persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Op College De Meer wordt onderwijs gegeven in alle leerwegen van het VMBO: de Theoretische Leerweg (TL), de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) en de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL). (De twee laatstgenoemde leerwegen worden aangeboden in het Intersectoraal programma, Dienstverlening & Producten en bevat modules uit de vroegere sectoren Economie en Zorg & Welzijn).

Kenmerken van de school

  • Brede school: VMBO- HAVO-Kans
  • Positief, veilig & betrokken
  • Zeer goede onderwijsresultaten
  • Extra ondersteuning
  • 2 gebouwen onder- én bovenbouw

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b / vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
411

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven