Damstede Lyceum

Rode Kruisstraat 83 1025 KM Amsterdam

Schoolfoto van Damstede Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Enquête 20-21 Leerlingtevredenheid en veiligheid

Deze enquête werd uitgezet onder 387 van onze leerlingen. De verdeling van respondenten onder leerjaar 1, 2, 4 en 5 is redelijk gelijk (gemiddeld 88 respondenten per leerjaar), behalve leerjaar 3 (43 respondenten) en leerjaar 6 (15 respondenten). De meeste respondenten volgen een vwo-opleiding. Voor de uitslag van de enquête verwijzen we de lezer naar het rapport in de bijlage. 

Voor veiligheid (4 vragen) geven de ondervraagde leerlingen onze school een 9,1

Anti-pest-beleid en coördinator

We verwijzen naar de bijlagen voor ons anti-pestbeleid. Damstede heeft een anti-pest-coördinator, mevrouw M. van Soest. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Terug naar boven