Bindelmeer College

Dubbelink 1 1102 AL Amsterdam

  • VMBO B/K/G/T (met lwoo)
  • Leefwereld lokaal
  • Leefwereld in bedrijf
  • Leefwereld lokaal
  • Leefwereld praktijkwinkel

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Bindelmeer College zet alles op alles om onze leerlingen op een hoger niveau examen te laten doen, dan het aangegeven basisschooladvies. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Bindelmeer College zet alles op alles om onze leerlingen op een hoger niveau examen te laten doen, dan het aangegeven basisschooladvies.

Bij het onderdeel 'hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw' gaat de lijn bij de leerlingen op de basisberoepsgerichte leerweg stijl omlaag. In het schooljaar 2020-2021 werd voor het eerst geen vmbo-examen gedaan. De leerlingen doen de vakmanschapsroute en gaan na 5 jaar van school af met een mbo-niveau 2 diploma. Er wordt bij Vensters gewerkt om dit in orde te krijgen. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Op het Bindelmeer College krijgen leerlingen veel persoonlijke aandacht en begeleiding. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Door de persoonlijke aandacht en het geven van kansen om op een hoger niveau, dan basisschooladvies, examen te doen is het mogelijk dat het schoolgemiddelde hierdoor beïnvloed wordt. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven