Bindelmeer College

Dubbelink 1 1102 AL Amsterdam

 • VMBO B/K/G/T (met lwoo)
 • Leefwereld lokaal
 • Leefwereld in bedrijf
 • Leefwereld lokaal
 • Leefwereld praktijkwinkel

In het kort

Toelichting van de school

Het Bindelmeer College is een groeiende VMBO-school voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg (MAVO). We hebben een team dat eigentijds onderwijs geeft en het beste uit leerlingen haalt. Dit heeft tot gevolg dat veel leerlingen uiteindelijk op een hoger niveau examen dan, dan het basisschooladvies aangaf.

Naast de gewone klassen bieden wij ook specialistenklassen aan. Zo hebben wij een voetbalklas, een dansklas (hip hop / urban), een kookklas en een technologyklas.

De leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg volgen vanaf klas 3 de Vakmanschapsroute. Zij gaan na 5 jaar van school met een MBO-niveau 2 diploma.

Kenmerken van de school

 • kleine klassen / kleine school
 • specialisten- klassen
 • vaak op hoger niveau examen
 • persoonlijke aandacht
 • toekomstgericht onderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
336

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven