Pieter Nieuwland College

Nobelweg 6 1097 AR Amsterdam

  • Schoolfoto van Pieter Nieuwland College
  • Schoolfoto van Pieter Nieuwland College
  • Schoolfoto van Pieter Nieuwland College
  • Schoolfoto van Pieter Nieuwland College
  • Schoolfoto van Pieter Nieuwland College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen op het Pieter Nieuwland College zijn tevreden over hun school. De docenten zijn inspirerend en weten hun leerlingen voldoende te motiveren. Er wordt rekening gehouden met je zwakke en sterke punten. Er is voldoende afwisseling in de lessen en ook dat er vaak gebruik wordt gemaakt van ict (iPad) weten leerlingen te waarderen. Er is voldoende hulp en aandacht en de leerlingen zijn vooral te spreken over hun mentoren, de sfeer op school en hoe leerlingen met elkaar omgaan: de leerlingen gaan met plezier naar Het Pieter Nieuwland College.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het PNC is tevreden met de tevredenheid van de ouders. We blijven ons best doen om de tevredenheid te vergroten!

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven