Cygnus Gymnasium

Vrolikstraat 8 1091 VG Amsterdam

  • Schoolfoto van Cygnus Gymnasium
  • Schoolfoto van Cygnus Gymnasium
  • Schoolfoto van Cygnus Gymnasium
  • Schoolfoto van Cygnus Gymnasium
  • Schoolfoto van Cygnus Gymnasium

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Cygnus Gymnasium wordt gewaardeerd vanwege de veiligheid op school, het mentoraat, het onderwijs- en excursieprogramma en de begeleiding die wij leerlingen bieden in Amsterdam Oost. Dit resultaat motiveert de school om op alle gebieden de gemiddelde uitkomsten te evenaren of te overtreffen. 


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Cygnus Gymnasium wordt ervaren als een zeer veilige omgeving waar leerlingen zichzelf kunnen zijn (zie hiervoor de enquête m.b.t. de veiligheidsbeleving onder de leerlingen). Incidenten komen nauwelijks voor. Er wordt vooral ingezet op het voorkomen van pestgedrag door leerlingen. Medewerkers en leerlingen gaan prettig met elkaar om. Door de vele activiteiten en excursies leren docenten, medewerkers en leerlingen elkaar goed kennen. Er zijn muziekavonden, filmavonden, klassenstrijd Aristeia, (schaak)wedstrijden, schoolfeesten et cetera. Er is een leerlingenraad, een feestcommissie, een debatteam en leerlingen hebben zitting in de MR.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij nemen jaarlijks onder onze leerlingen en eens in de twee jaar bij hun ouders via Vensters een tevredenheidsenquête af. Het Cygnus wordt daarin zeer gewaardeerd vanwege de veiligheid op school, het mentoraat, het onderwijs- en excursieprogramma en de begeleiding die wij leerlingen bieden.

Alleen in schooljaar 2020-2021 hebben wij, vanwege Corona en daardoor een andere onderwijsinrichting, de tevredenheidsenquête niet afgenomen. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven