Iedersland College

Zekeringstraat 38-40 1014 BT Amsterdam

  • Je maakt snel vrienden op onze kleine school. Je leert iedereen snel kennen.
  • Kleine klassen betekent veel aandacht.
  • Er zijn veel extra workshops, uitjes, sport, etc. Waaronder zelfverdediging voor meisjes.
  • De mentor geeft veel les aan de klas, waardoor een vertrouwensband ontstaat.
  • Extra ondersteuning. Bij ons is alle hulp in school aanwezig.

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij het Iedersland College zijn de mentoren het eerste aanspreekpunt. Vanaf het eerste leerjaar wordt er een vertrouwensband opgebouwd tussen mentor en leerling. Naast mentoren kunnen leerlingen hun verhaal vertrouwelijk doen bij de schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, zorgcoördinator of interne begeleiders. 

De heer Van Ooijen is onze vertrouwensdocent. Leerlingen en eventueel ouders kunnen bij hem terecht als zij met ongewenst gedrag te maken hebben gehad.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven