Vossius Gymnasium

Messchaertstraat 1 1077 WS Amsterdam

  • Vooraanzicht van het Vossius Gymnasium aan de Messchaertstraat 1 te Amsterdam
  • Achterkant gebouw Vossius Gymnasium
  • Intensieve kennismakingsdagen in de eerste weken van het schooljaar.
  • Muziek op het Vossius o.a. de Vossius Latin Jazz Bigband
  • Juniorbegeleiders: dat zijn leerlingen uit de 4e klas die als hulpmentor de mentor van de 1e klas bijstaan.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van de DUO tevredenheidsenquête onder alle jaarlagen

Het Vossius wordt ervaren als een betrokken, veilige en uitdagende school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Vossius Gymnasium hecht veel waarde aan goede omgangsvormen. Tijdens de studielessen in de klassen 1 t/m 3 komt het thema pesten geregeld aan de orde. 

Veelgestelde vragen

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het Vossius Gymnasium wil inzicht in de tevredenheid van de ouders van de leerlingen van de school en heeft in november/december 2021 door DUO een Oudertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De onderzoeksdoelstellingen luiden als volgt:

  • Achterhalen hoe de ouders de school van hun kinderen ervaren en hoe tevreden zij met het Vossius Gymnasium zijn.
  • Achterhalen hoe het Vossius Gymnasium scoort ten opzichte van de landelijke VO-cijfers.
  • Achterhalen welke verbeterpunten de ouders zien voor het Vossius Gymnasium.  

Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst compact oudertevredenheidsonderzoek en het Pluspakket (schoolspecifieke vragen). Het onderzoek is gehouden onder alle ouders van het Vossius Gymnasium. Uiteindelijk hebben 495 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 34%. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven