Vossius Gymnasium

Messchaertstraat 1 1077 WS Amsterdam

  • Vooraanzicht van het Vossius Gymnasium aan de Messchaertstraat 1 te Amsterdam
  • Achterkant gebouw Vossius Gymnasium
  • Intensieve kennismakingsdagen in de eerste weken van het schooljaar.
  • Muziek op het Vossius o.a. de Vossius Latin Jazz Bigband
  • Juniorbegeleiders: dat zijn leerlingen uit de 4e klas die als hulpmentor de mentor van de 1e klas bijstaan.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Dit jaar hebben we de enquete uitgezet onder de leerlingen van klas 1, 4 en 6. Het Vossius wordt ervaren als een betrokken, veilige en uitdagende school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Vossius Gymnasium hecht veel waarde aan goede omgangsvormen. Tijdens de studielessen in de klassen 1 t/m 3 komt het thema pesten geregeld aan de orde. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Vossius Gymnasium wil inzicht in de tevredenheid van de ouders van de leerlingen van de school en heeft in april 2023 een Oudertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.

Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst van Vensters. Het onderzoek is gehouden onder de ouders de leerlingen uit klas 1,4 en 6 van het Vossius Gymnasium. We hebben de uitnodiging naar, als dit mogelijk was, naar beide ouders/verzorgers gestuurd. We wilden op deze manier  iedereen de mogelijkheid bieden om de enquete in te vullen. We zijn er hierbij van uitgegaan dat de enquete door maximaal 1 ouder per leerling ingevuld zou worden. Er zitten in klas 1, 4 en 6 in totaal 411 leerlingen. Uiteindelijk hebben 111 ouders de vragenlijst ingevuld. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven