Vossius Gymnasium

Messchaertstraat 1 1077 WS Amsterdam

  • Vooraanzicht van het Vossius Gymnasium aan de Messchaertstraat 1 te Amsterdam
  • Achterkant gebouw Vossius Gymnasium
  • Intensieve kennismakingsdagen in de eerste weken van het schooljaar.
  • Muziek op het Vossius o.a. de Vossius Latin Jazz Bigband
  • Juniorbegeleiders: dat zijn leerlingen uit de 4e klas die als hulpmentor de mentor van de 1e klas bijstaan.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij de Schoolindex Leerlingentevredenheid af onder alle leerlingen van jaarlaag 1, 3 en 5.

Het Vossius wordt ervaren als een betrokken, veilige en uitdagende school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Vossius Gymnasium hecht veel waarde aan goede omgangsvormen. Tijdens de studielessen in de klassen 1 t/m 3 komt het thema pesten geregeld aan de orde. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij de Schoolindex Oudertevredenheid af onder alle ouders van de leerlingen in jaarlaag 1 , 3 en 5. Overigens kent het Vossius veel ouderparticipatie, in de vorm van een actieve oudervereniging en een systeem van klassenouders.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven