Vossius Gymnasium

Messchaertstraat 1 1077 WS Amsterdam

  • Vooraanzicht van het Vossius Gymnasium aan de Messchaertstraat 1 te Amsterdam
  • Achterkant gebouw Vossius Gymnasium
  • Intensieve kennismakingsdagen in de eerste weken van het schooljaar.
  • Muziek op het Vossius o.a. de Vossius Latin Jazz Bigband
  • Juniorbegeleiders: dat zijn leerlingen uit de 4e klas die als hulpmentor de mentor van de 1e klas bijstaan.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Docenten, leerlingen en ouders werken er hard aan dat de doorstroom in de onderbouw een stijgende lijn blijft vertonen. De totale doorstroom van de school (onder- en bovenbouw samen) ligt traditioneel ruim boven het gemiddelde van de categorale gymnasia van Nederland.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage van het Vossius is altijd hoog, ruim boven de 95%.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde eindexamencijfers liggen doorgaans boven de 7,0 en behoren daarmee tot de hoogste van het land.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Veel Vossianen kiezen na hun middelbare schooltijd voor een tussenjaar, waarin zij reizen, werken of extra cursussen doen. Vrijwel alle eindexamenkandidaten zetten hun opleiding voort op een universiteit in binnen-of buitenland. Jaarlijks kiest voorts een klein aantal leerlingen voor kunstopleidingen in de sfeer van muziek, theater of beeldende technieken
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Mede in het kader van functionerings- en beoordelingsgesprekken bevraagt de school de leerlingen jaarlijks over het optreden van de leraren in de klas. Ook krijgen de leerlingen van de onderbouw jaarlijks vragen voorgelegd over het functioneren van hun mentoren. De school gebruikt hiervoor vragenlijsten van kwaliteitscholen.nl. De school is verder aangesloten bij de landelijke vereniging van gymnasia SHZG. Deze organisatie verzorgt collegiale visitaties, waaraan ook het Vossius deelneemt.

Terug naar boven