Vossius Gymnasium

Messchaertstraat 1 1077 WS Amsterdam

  • Vooraanzicht van het Vossius Gymnasium aan de Messchaertstraat 1 te Amsterdam
  • Achterkant gebouw Vossius Gymnasium
  • Intensieve kennismakingsdagen in de eerste weken van het schooljaar.
  • Muziek op het Vossius o.a. de Vossius Latin Jazz Bigband
  • Juniorbegeleiders: dat zijn leerlingen uit de 4e klas die als hulpmentor de mentor van de 1e klas bijstaan.

Profielkeuze

Toelichting van de school

60 a 70% van de Vossiusleerlingen kiest het profiel natuur en gezondheid en/of het profiel natuur en techniek. Wij zijn trots op het percentage meisjes dat een natuurprofiel kiest, want dat ligt hoger dan het landelijk gemiddelde op vwo-niveau. De inhoud van de Vossiusprofielkeuzeregeling maakt dat de meerderheid van de leerlingen afstudeert in twee profielen.

Onze leerlingen waarderen de mogelijkheid om culturele vakken (zoals muziek, kunst beeldend, filosofie) te kunnen combineren in hun profiel om ruimte te geven aan hun creativiteit.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In aanvulling op het Schoolplan maakt de school jaarlijks Activiteitenplannen die worden besproken binnen de Medezeggenschapsraad. Elk jaar formuleert de school onder meer concrete plannen en activiteiten om het onderwijs te verbreden en verdiepen en de begeleiding van de leerlingen verder te verbeteren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg op het Vossius

Het Vossius kent een uitgebreid systeem van instrumenten om de leerlingen te begeleiden. Deze zijn door de zorgcoördinator uiteengezet in het Zorgplan (zie bijlage). Hierbij merken we op dat het in de praktijk uiteraard overwegend gaat om begeleiding die binnen de school kan worden aangeboden. De school heeft hiervoor de nodige expertise in huis maar zal uiteraard externe expertise aanwenden of hiernaar verwijzen indien dit nodig blijkt te zijn.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven