Barlaeus Gymnasium

Weteringschans 31 1017 RV Amsterdam

Schoolfoto van Barlaeus Gymnasium

In het kort

Toelichting van de school

Het Barlaeusgymnasium is een school in het hartje van Amsterdam. Verscheidenheid is een belangrijk kenmerk; in opvattingen, ideeën  en in achtergrond van leerlingen en docenten. De leerlingen kunnen in wisselwerking met docenten hun talenten op intellectueel, sociaal en creatief terrein maximaal ontplooien. We willen onze leerlingen breed vormen in een veilige en stimulerende omgeving.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Uitdaging en motivatie
  • Gymnasium
  • Cultureel, sociaal en sportief
  • Brede vorming

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • gymnasium

Bron

Bovenbouw

  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
801

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven