Stichting De Nieuwe School

Herengracht 274 1016 BW Amsterdam

  • Docenten geven les in kleine groepjes.
  • Les in 18e-eeuwse huiskamer.
  • Ons logo is niet voor niets een trap naar boven.
  • Een deel van het team van De Nieuwe School.
  • De directie van De Nieuwe School (DNS):
Matty Brokking en Pepijn Kuizenga. Samen goed voor 55 jaar DNS ervaring.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op reguliere scholen wordt het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder leerlingen van het 3e leerjaar.
De Nieuwe School heeft geen 3e leerjaar, maar alleen eindexamenleerlingen. Het onderzoek is onder deze leerlingen afgenomen.

Bij het regulier onderwijs worden de leerlingaantallen door DUO automatisch aan Vensters doorgegeven en verwerkt. Voor De Nieuwe School als particuliere school is deze automatische melding via DUO er niet en staat derhalve bij aantal leerlingen standaard <5. Het onderzoek is echter onder alle leerlingen van het betreffende schooljaar afgenomen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Nieuwe School heeft geen apart anti-pestprogramma. De kleinschaligheid van de school in combinatie met het Protocol Schoolklimaat en Veiligheid waarborgen de handhaving van een voor iedereen veilige sfeer.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Op reguliere scholen wordt het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders van leerlingen van het 3e leerjaar.
De Nieuwe School heeft geen 3e leerjaar, maar alleen eindexamenleerlingen. Het onderzoek is onder ouders van deze leerlingen afgenomen.

Bij het regulier onderwijs worden de leerlingaantallen door DUO automatisch aan Vensters doorgegeven en verwerkt. Voor De Nieuwe School als particuliere school is deze automatische melding via DUO er niet en staat derhalve bij aantal leerlingen standaard <5. Het onderzoek is echter onder alle leerlingen van het betreffende schooljaar afgenomen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
9,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven