Stichting De Nieuwe School

Herengracht 274 1016 BW Amsterdam

  • Docenten geven les in kleine groepjes.
  • Les in 18e-eeuwse huiskamer.
  • Ons logo is niet voor niets een trap naar boven.
  • Een deel van het team van De Nieuwe School.
  • De directie van De Nieuwe School (DNS):
Matty Brokking en Pepijn Kuizenga. Samen goed voor 55 jaar DNS ervaring.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De Nieuwe School heeft uitsluitend examenleerlingen vmbo-t, havo en vwo. Daarom is deze indicator niet van toepassing.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De Nieuwe School heeft uitsluitend examenleerlingen vmbo-t, havo en vwo. Daarom is deze indicator niet van toepassing.

Dit is een particuliere school, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Dit is een particuliere school, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De Nieuwe School registreert jaarlijks waar de uitstromende leerlingen naar toe gaan.

Dit is een particuliere school, daardoor zijn er geen centrale gegevens beschikbaar voor deze indicator. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs en publiceert de uitkomsten van haar onderzoek in een rapport. Het laatste inspectierapport over De Nieuwe School dateert van februari 2019. Net zoals bij de vorige onderzoeken is De Nieuwe School ook nu weer op alle onderzoeksvragen positief beoordeeld.

Enkele conclusies uit het inspectierapport:

  • Leerlingen, personeel en schoolleiding kennen elkaar en melden allen een sterk gevoel van verbondenheid, respect en veiligheid in de school.
  • Leerlingen krijgen in de setting van een kleine groep veel aandacht en positieve feedback.
  • Respectvolle omgang blijkt tijdens gesprekken, lessen en andere activiteiten.
  • De inspectie heeft geconstateerd dat de leraren, als er vragen van leerlingen komen, gericht aandacht besteden aan de gevraagde ondersteuning en/of hulp.
  • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen extra ondersteuning en begeleiding.

Terug naar boven