Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Gulden Kruis 5 1103 BE Amsterdam

Schoolfoto van Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De OSB heeft in het voorjaar van 2021 een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen onder haar leerlingen in leerjaar 3. De resultaten hiervan zijn hier weergegeven. In leerjaar 3 kent de OSB klassen voor h/v (brugjaar), vmbo-b/k en vmbo-(g)t. In schooljaar 21-22 nemen wij weer een uitgebreid onderzoek af onder alle leerjaren. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mentoraat als basis

Kennen en gekend worden is het uitgangspunt voor de pedagogiek en de organisatie van de school. De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding en het contact met de ouders. De school is georganiseerd in 6 deelscholen om zo de voordelen van kleinschaligheid voor een veilig schoolklimaat te optimaliseren.

Veiligheid vraagt om een open klimaat, elkaar ruimte en aandacht geven, je kwetsbaar opstellen en fouten durven maken en daarvan te leren. We spreken mét elkaar en niet óver elkaar. We treden tijdig met elkaar in overleg bij problemen, geven extra zorg en ondersteuning waar nodig. We durven tekortkomingen toe te geven en waardering voor een ander uit te spreken. We ondersteunen elkaar daar waar dit nodig is. We zijn een school-gemeenschap, waarin we samen, onderwijzend en ondersteunend personeel, werken aan een goede, stimulerend en veilig  leer- en leefklimaat.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In maart en april 2020 is er een oudertevredenheid-enquête afgenomen. Voor deelname zijn de ouders van leerlingen uit alle leerjaren benaderd. Met dank aan de vele ouders die meegewerkt hebben, publiceren we hier met gepaste trots de resultaten.

De meeste scores liggen boven de landelijke benchmark.  De stelling die, vergeleken met de benchmark, bijzonder positief opvalt is: "Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontwikkelen". De stelling die, weliswaar boven de landelijke benchmark, maar absoluut gezien als laagst beoordeeld is:  "De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof".

Blijven stimuleren en motiveren blijft het adagium van de OSB.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven