Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Gulden Kruis 5 1103 BE Amsterdam

Schoolfoto van Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Havo- en vwo-leerlingen zitten op de OSB in het derde leerjaar bij elkaar in de klas, hiernaast weergegeven als 'brj'. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De OSB kent een heterogene onderbouwperiode van twee jaar, waarin een leerling in principe niet kan blijven zitten. In die periode zoeken we naar het beste niveau voor de leerling. Voor de bovenbouw geldt dat een leerling geplaatst is op het niveau waar hij of zij de grootste kans heeft op het behalen van een diploma. 


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hier zie je hoeveel procent van de leerlingen het diploma behaald heeft. Wij stimuleren onze leerlingen om met een passend diploma en sociaalvaardig te beginnen aan een vervolgopleiding.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van onze leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Wij zijn trots op onze leerlingen, die ondanks moeilijke corona-omstandigheden, met goede cijfers een waardevol diploma hebben gehaald. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie voert op basis van de schoolgegevens en schoolresultaten jaarlijks een analyse uit. Dat resulteert in het Opbrengstenoordeel en de kaart Onderwijsresultaten. De OSB voldoet aan de basisvoorwaarden vanuit de inspectie. 
 

Terug naar boven