Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Gulden Kruis 5 1103 BE Amsterdam

Schoolfoto van Open Schoolgemeenschap Bijlmer

In het kort

Toelichting van de school

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een brede schoolgemeenschap met goede resultaten voor alle opleidingen in het voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling staat centraal met een aanbod waar cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling in evenwicht zijn. Goede begeleiding, samen leren én het nemen van eigen verantwoordelijkheid vormen het uitgangspunt van onze pedagogiek en didactiek. De school is kleinschalig in deelscholen georganiseerd.

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Persoonlijk
 • Uitdagend
 • Breed

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt gestreefd naar een verdeling per klas: 30% vmbo-BK, 30% vmbo-T en 40% havo en VWO. Daarnaaast met een evenwichtige verdeling meisjes en jongens.

Met maximaal 28 leerlingen per klas, is er voldoende aandacht voor uitdaging op elk niveau.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1358

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven