Het 4e Gymnasium

Archangelweg 4 1013 ZZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Het 4e Gymnasium
  • Schoolfoto van Het 4e Gymnasium
  • Schoolfoto van Het 4e Gymnasium
  • Schoolfoto van Het 4e Gymnasium
  • Schoolfoto van Het 4e Gymnasium

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Hier vindt u het vijfde schoolplan van het 4e Gymnasium gepubliceerd eind 2022. Hierin staan onze beleidsvoornemens en ambities voor de periode van 2022-2025. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het 4e Gymnasium is een kleine, overzichtelijke school met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Dit komt niet alleen tot uiting in de dagelijkse onderwijspraktijk, maar ook in de persoonlijke begeleiding van leerlingen. 

Het 4e Gymnasium biedt onderwijs op hoog gymnasiaal niveau en daagt leerlingen uit zich breed te ontwikkelen, ook leerlingen met een zorgbehoefte. Wij bieden maatwerk, binnen de kaders van zelfredzaamheid.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven