Montessori SGM Amsterdam voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo, Oostpoort Nieuwkomers

Cornelis Krusemanstraat 68 1075 NS Amsterdam

Schoolfoto van Montessori SGM Amsterdam voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo, Oostpoort Nieuwkomers

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Aspecten die de veiligheid/orde bevorderen:De school heeft een veiligheidscoördinator, twee vertrouwenspersonen, acht leerling coördinatoren, een mediacoach en drie zorgcoördinatoren.Er is één in- en uitgang voor de gehele school alwaar permanent toezicht is. Leerlingen tonen op verzoek hun schoolpas bij binnenkomst. Rondom de school is permanent cameratoezicht. Docenten surveilleren tijdens de pauzes in en rondom het schoolgebouw.Leerlingen dienen zich te houden aan het Huisreglement en het Pest-protocol, die op het intranet te vinden zijn. Zij worden indien nodig aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven