Altra College Bleichrodt

Tafelbergweg 23 1105 BC Amsterdam

Schoolfoto van Altra College Bleichrodt

In het kort

Toelichting van de school

Altra College Bleichrodt (voorheen Bascule Extern) is een school voor leerlingen met havo/vwo-niveau, die zich in het regulier onderwijs niet goed kunnen handhaven. Vaak komt dit door een stoornis in het autistisch spectrum.

Aan de school is een polikliniek van de Bascule verbonden, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De leerlingen die ondersteuning van de Bascule nodig hebben, krijgen vanuit deze polikliniek behandeling onder schooltijd. Daarnaast biedt Altra jeugd & opvoedhulp trainingen aan die de vaardigheden van de leerlingen vergroten.

Niet alleen goede hulp en onderwijs zijn belangrijk. Ook de omgeving van de leerlingen moet recht doen aan wat de leerlingen nodig hebben. Altra College Bleichrodt is daarom veilig en uitnodigend en werkt met kleine klassen waarin jongeren zich prettig voelen.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?