School 2 Care

Johan Braakensiekhof 31 1068 KK Amsterdam

Schoolfoto van School 2 Care

In het kort

Toelichting van de school

School2Care biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. Het vernieuwende van onze aanpak is dat we onderwijs en zorg écht integreren. De coach speelt hierbij een centrale rol. Een goede relatie tussen school, zorg en thuissituatievan de leerling is hierbij onmisbaar. We verzorgen voortgezet speciaal onderwijs en bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
19

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven