Kairos Tienercollege

Schoenerstraat 7 1034 XZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Kairos Tienercollege
  • Schoolfoto van Kairos Tienercollege
  • Schoolfoto van Kairos Tienercollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De resultaten met betrekking tot feedback bij toetsen en het toetsten zelf zijn opvallend laag. Dit is te verklaren doordat we in de eerste twee leerjaren geen toetsen afnemen maar het voortgang van de leerlingen op een andere wijze monitoren. Hierdoor geven deze cijfers geen goede indicatie door de standaard vraagstelling. 

Hetzelfde geldt voor het kiezen van een vervolgopleiding. Aangezien we alleen de eerste drie leerjaren onderwijs aanbieden is dit niet van toepassing. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
9,1

Terug naar boven