Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

C. van Eesterenlaan 50 1019 JN Amsterdam

Schoolfoto van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

In het kort

Toelichting van de school

Deze locatie is een dependance van het MLA. In het schooljaar 2022-2023 krijgt de mavo-havo afdeling hier les. Daarnaast is de pilot MLA#2 dit schooljaar van start gegaan op deze locatie. 

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
454

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven