IJburg College

Pampuslaan 1 1087 HP Amsterdam

  • Schoolfoto van IJburg College
  • Schoolfoto van IJburg College
  • Schoolfoto van IJburg College
  • Schoolfoto van IJburg College
  • Schoolfoto van IJburg College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingbetrokkenheid en -tevredenheid vinden wij erg belangrijk. Door met de leerlingen in gesprek te gaan zoeken wij samen naar verbeterpunten in de organsiatie en de kwaliteit van ons onderwijs. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het IJburg College hebben we samen met alle betrokkenen de IJBC-code opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we samen vormgeven aan: goed onderwijs, een fijn leerklimaat en een schone en veilige schoolomgeving.

Ons schoolveiligheidsplan wordt om de vier jaar aangepast. De nieuwe versie voor 2021-2025 is bijna gereed en weer helemaal aangepast aan de huidige tijd en visie van onze school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Door veel met de ouders van onze leerlingen in contact te zijn, kunnen we samen goed bepalen waar ouders tevreden over zijn en wat verbeterd kan worden. Ouders zijn tevreden over het IJburg College en we zien die tevredenheid groeien. Het IJburg College is een dynamische school in ontwikkeling.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven