Spinoza20first

H.J.E. Wenckebachweg 44 1096 AN Amsterdam

Schoolfoto van Spinoza20first

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen komen over het algemeen met plezier naar school toe. Ze ervaren veel vrijheid en zijn tevreden met de veiligheid die de school biedt. We zijn alert op (digitaal) pesten omdat we daar, net als andere scholen, nooit voldoende aandacht voor hebben. Ook versterken we de organisatie van ons onderwijs en de interne communicatie omdat onze leerlingen aangeven daar behoefte aan hebben.

Ook merken we dat onze school de afgelopen jaren sterk gegroeid is en wij zijn druk bezig om onze organisatie daar goed op af te stemmen.

Wij werken samen met onze leerlingen aan de verdere verbetering van onze school. Wij zijn blij dat onze examenleerlingen aangeven dat zij met plezier terugkijken op hun tijd bij ons op school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school wordt door zowel leerlingen als ouders als zeer veilig ervaren. De school kent een pestprotocol en handelt hier ook naar. Daarnaast zijn er binnen de Stichting Spinoza Lyceum een tweetal vertrouwenspersonen aanwezig die ook in dienst staan van Spinoza20first. Deze vertrouwenspersonen zijn er voor zowel leerlingen als medewerkers. Daarnaast kent de Stichting een veiligheidscoördinator die zowel op het Spinoza Lyceum als op Spinoza20first kan worden ingezet.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onze ouders zijn zeer betrokken bij onze school, regelmatig zijn er panelgesprekken.

Ook in de tevredenheid van de ouders is dat terug te zien. Hoewel ouders blij zijn met het aanbod dat de school aan leerlingen biedt en zeer tevreden zijn met de coaching van de leerlingen, zien we dat ouders zorgen hebben over de communicatie en de organisatie.

Wij informeren onze ouders maandelijks over de activiteiten en de ontwikkelingen van de school. Wij hebben er veel vertrouwen in dat wij de feedback die we van ouders ontvangen kunnen gebruiken om de school verder te ontwikkelen.

De afgelopen maanden hebben wij een aantal maatregelen doorgevoerd, die er voor zorgen dat het onderwijsprogramma beter georganiseerd wordt aangeboden.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven